Abrevieri

Lista unor abrevieri folosite în articole

A.M.E.F.A. = Asociaţia Muncitorilor pentru Educaţie Fizică din Arad.
A.S.A.Bucureşti = Asociaţia Sportivă a Armatei Bucureşti.
A.S.A.Târgu-Mureş = Asociaţia Sportivă a Armatei Târgu-Mureş.
A.S.C.A.M. = Echipa Fabricii de Ţigări şi Chibrituri.
C.A.A. = Clubul AtleticArad.
C.A.O. = Clubul AtleticOradea.
C.A.T. = Clubul AtleticTimişoara.
C.C.A. = Casa Centrală a Armatei.
C.C.E. = Cupa Campionilor Europeni.
C.A.M.P. = Clubul Atletic al Muncitorilor din Petroşani.
C.A.M.T. = Clubul Atletic Muncitoresc Timişoara.
C.S.M.R. = Clubul Sportiv Muncitoresc Reşiţa.
C.S.M.S.Iaşi = Clubul Sportiv Muncitoresc Studenţesc Iaşi.
C.S.C.A. Bucureşti = Clubul Sportiv Central al Armatei Bucureşti.
D.V.A. Galaţi = Dacia “Vasile Alecsandri” Galaţi.
I.C.O. = Intreprinderea Comunală Oradea.
I.T.A. = Industria Textilă Arad.
I.E.F.S. = Institutul de Educaţie Fizica şi Sport.
I.L.S.A.= Clubul Sportiv al Muncitorilor şi Funcţionarilor de la “Industria Lânei” S.A. Timişoara.
I.M.U.M.= Intreprinderea Mecanică de Utilaje Medgidia.
K.A.C. = Koloszvari Atletikái Club.
N.A.C.= Nagyvarodi Atletikái Club.
R.G.M.T. = Reuniunea de Gimnastica a Muncitorilor din Timişoara.
ROMCOMIT = Banca Română Comercială Italiană.
U.C.B. = Uzinele Comunale Bucureşti.
U.D.R. Reşiţa = Uzinele Domeniilor Regale Reşiţa.
U.M.T. = Uzinele Mecanice Timişoara.
U.T.A. = Uzinele Textile Arad.
U.C.A.S.P. = Uniunea Cluburilor Atletice ale Societăţii Petroşani.